Perustietoa

Perhekoti Haukkala on vuodesta 1996 alkaen toiminnassa ollut 7-paikkainen ammatillinen perhekoti, joka tarjoaa korjaavaa, eheyttävää ja turvallista vanhemmuutta sitä vaille jääneille lapsille mahdollisimman kodinomaisissa olosuhteissa.

Perhekoti sijaitsee Salon kaupungin välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristöstä löytyvät perus-, erityis- ja ammattikoulut, lukio, jatko-opiskelupaikat, perheneuvola, lasten ja nuorten psykiatrinen osasto ja poliklinikka, muut terveydenhoito- ja mielenterveyspalvelut sekä monipuoliset harrastus- ja viriketoiminnot.

Perhekotiin sijoitettavien lasten ikärakenne- ym. kriteerit eivät ole yksiselkoisesti ennalta määriteltävissä. Ensisijaisena kriteerinä on pohtia lapsikohtaisesti, pystytäänkö lapselle tarjoamaan hänen tarvitsemansa yksilöllinen hoito ja kasvatuksellinen tuki sekä miten kyseinen lapsi nivoutuu perhekodin hoidolliseen kokonaisuuteen.

Perhekotiin tullessa jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan yhdessä sijoittajakunnan kanssa vähintään kahdesti vuodessa. Hoitosuunnitelman teossa lähdetään liikkeelle lapsen yksilöllisistä lähtökohdista ja edeltäneessä elämässä vastausta vaille jääneistä tarpeista, joiden kokonaisvaltaiseen vastaa- miseen perhekoti pyrkii. Tältä pohjalta lapsen kasvua lähdetään eheyttämään korjaamalla niitä kehityksellisiä häiriötekijöitä, jotka ovat esteenä lapsen kasvulle ja kehitykselle kohti tervettä ja tasapainoista aikuisuutta. Yhteydenpito säilyy nuorten lähdettyä vielä aikuisiässäkin ja toteutetun jälkihuollon johdosta kaikilla perhekodista itsenäistyneillä on vähintään toisen asteen koulutus.

Jokainen huostaanotettu ja sijoitettu lapsi kantaa jonkinasteista haavaa sielussaan. Kokemus on osoittanut, että kaikkien kasvatusnäkemysten ja -teorioiden keskellä tärkeää on välittää lapsesta, olla kiinnostunut hänen maailmastaan sekä elää ja jakaa yhdessä hänen elämänsä ilot ja surut. Tämän lapsen oman maailman ymmärtämisen kautta on mahdollista ohjata häntä hänen kasvussaan kohti aikuisuutta.

Perhekotivanhempina toimivat Jaana Santala, koulutukseltaan sosionomi, työkokemuksena monivuotinen lastensuojelulaitos- ja perhekotityö, sekä Juhani Santala, koulutukseltaan teologi sekä yhteisötyönohjaaja, työkokemuksena mm. erityisnuorisotyö ja SOS-lapsikylän johtajuus. Perhekodissa työskentelee lisäksi muita alan koulutuksen ja työkokemuksen omaavia työntekijöitä. Lisäksi kasvatus- ja hoitoalan opiskelijoille on mahdollisuus suorittaa perhekodissa työharjoittelujaksoja. Perhekoti Haukkala on Ammatillisten perhekotien liiton jäsen ja toimii yhteistyössä muiden ammatillisten perhekotien ja lastensuojelutahojen kanssa.